پیام مدیریت/اخبار منتخب/یا هر متن دلخواه
دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس، شهرستان جلفا، خیابان امام خمینی، خیابان نماز، خیابان صائب تبریزی، پلاک 77، طبقه همکف کد پستی 5441643416 تلفن : 42025231 (41)

پشتیبانی: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، پاساژ میرداماد، طبقه سوم، واحد 21 کد پستی 1591634311 تلفن : 22220976 (21) دورنگار : 22220976 (21)

گفتگو

Powered By:SIB