اطلاعیه مربوط به نمایندگی

به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات خود از متقاضیان واجد شرایط دریافت نمایندگی دعوت به همکاری می نماید.

به منظور ثبت نام فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نموده و به آدرس : info@anika.ir ارسال نمایید.

قابل ذکر است تکمیل درخواست به منزله موافقت شرکت با اعطای نمایندگی نمی باشد.

Powered By:SIB