شرکت نیکا کوش ارس - شرکت نیکا کوش ارس (خدمات پرداخت الکترونیک نیکا) به منظور توسعه نیروی انسانی خود، «کارشناس فروش و توسعه کسب‌وکار» و «کارشناس تولید محتوا و بازاریابی» استخدام می‌کند.

شرکت نیکا کوش ارس (خدمات پرداخت الکترونیک نیکا) به منظور توسعه نیروی انسانی خود، «کارشناس فروش و توسعه کسب‌وکار» و «کارشناس تولید محتوا و بازاریابی» استخدام می‌کند.

کارشناس فروش و توسعه  کسب و کار

توانمندیهای مورد نیاز :

ترجیحا تجربه کاری در شرکت های پرداخت (بانکی)

آشنایی با مفاهیم اولیه پرداخت

تجربه مرتبط  در زمینه فروش و بازاریابی

تسلط کامل به ICDL

کارشناس تولید محتوا و بازاریابی

توانمندیهای مورد نیاز :

تسلط به ترجمه روان متون (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی)

توانایی تولید و گرد آوری محتوا

تسلط به جستجو در وب

Powered By:SIB