شرکت نیکا کوش ارس -

شعب /نمایندگی

شعبه مسئول شعبه تلفن همراه آدرس کدپستی تلفن فکس
ارس ــ ــ دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، منطقه آزاد ارس، شهرستان جلفا، خیابان امام خمینی، خیابان نماز، خیابان صائب تبریزی، پلاک 77، طبقه همکف 5441643416 42025231 (41) 42025231
تهران - - پشتیبانی: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، پاساژ میرداماد، طبقه سوم، واحد 21 45645645 22220976 (21) 22220976 (21)

Powered By:SIB